information

New collection

2022.03.21

Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W
OXYMORON / Maison Shun Ishizawa Collection movie

■OXYMORON Check movie
mitsuki
miku
marin
ian
sora

■Maison Shun IshizawaCheck movie
mitsuki

OXYMORON mitsuki

OXYMORON miku

OXYMORON marin

OXYMORON Ian

OXYMORON sora

Maison Shun Ishizawa mitsuki

view profile